Jsem nový pacient

Do naší zdravotní péče přijímáme nové pacienty po telefonické nebo po osobní domluvě s jejich zákonnými zástupci. V současné době je příjem nových pacientů omezen na sourozence u nás již registrovaných dětí, novorozence a nově přistěhované děti, které nemají v Liberci svého registrujícího pediatra a bydlí ve spádové oblasti naší ordinace. Situace se může měnit dle momentální volné kapacity naší ordinace

Zdravotní dokumentaci od předchozího registrujícího lékaře si sami vyžádáme.

Vzhledem k tomu, že je naší prioritou věnovat dostatek času každému klientovi, tak se, při překročení kapacity ordinace, může vyjímečně stát, že budeme nuceni nově příchozího pacienta, který nemá bydliště v naší spádové oblasti, odmítnout převzít do péče.

Zdravotní péči v akutních nebo život ohrožujících stavech poskytujeme všem klientům do 19ti let věku, kteří o to požádají, bez ohledu na to, zda jsou u nás registrováni či nikoliv.

 
Kde jsme
Ordinační hodiny Ordinační hodiny
PO 07-12 13–15  
ÚT      
úterní ordinační doba je vyhrazena jen pro námi pozvané klienty
ST 07-12 13–15  
ČT 07-11    
07-12    
 
V úterý je ordinační doba vyhrazena jen pro pozvané a objednané.
Rychlý kontakt Rychlý kontakt

Telefon:
+420 482 770 843
E-mail:
mudr.jana.novakova@centrum.cz
Adresa:
MUDr.Jana Nováková
Ještědská 636/61
460 07  Liberec 7 

Personál Personál
MUDr. Jana Nováková MUDr. Jana Nováková
dětská lékařka
více info
Michala Vitíková Michala Vitíková
dětská zdravotní sestra
více info